Sale!

Maraqi Al-Ubudiyah (Syarah Bidayatul Hidayah) (defect: yellowish at sides due to aging)

$ 13.00

MARAQI AL-‘UBUDIYAH – Kitab karangan Syekh Nawawi al-Banttani (1813-1897)

Kitab klasik karya ulama asal Banten ini merupakan penjelasan dari kitab Bidayah al-Hidayah karya Imam al-Ghazali, ulama besar Islam yang terkenal dengan gelar Hujjatul Islam. Sesuai namanya, kitab Bidayah al-Hidayah (Permulaan Hidayah) oleh banyak pihak dipandang sebagai buku wajib bagi setiap orang yang hendak mempelajari fikih. Namun, Syekh Nawawi berhasil menjelaskan isi kitab tersebut dengan lebih gamblang dan menarik sehingga menjadi kitab tersendiri yang sekarang ada tangan Anda ini. Selamat membaca!

In stock